-Om ni är ett slutet sällskap ska inget tillstånd sökas. För- och efternamn måste finnas på samtliga gäster och gästlista lämnas till lokalvärd minst 3 timmar innan gästerna anländer.

Ni får sälja dryck för inköpspris (inget påslag är tillåtet). Om ni vill ha en vinstdrivande bar, prata med oss om hur tillstånd söks.