-Vid större arrangemang kan vi komma att kräva att personal bokas via Skyddsrummet.
-Vakter bokas alltid via Skyddsrummet och det är Skyddsrummet som avgör hur många vakter som måste finnas på plats.